Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên

Thông tin đấu giá/ IPO 11/11/2015    440

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN           

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên như sau:

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỒN NHÀ NƯỚC

2.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

3.     Địa chỉ:

Số 5 -7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

4.     Ngành nghề kinh doanh:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày – khách sạn;…

5.     Vốn điều lệ:

69.571.530.000 đồng

6.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

7.     Giá khởi điểm:

30.600 đồng/cổ phần

8.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

3.647.433 cổ phần

9.     Hình thức đấu giá

Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (3.647.433 cổ phần)

10.  Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian:  Từ 8h30 ngày 10/11/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12H; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/12/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

       Thời gian: 8h30p ngày 22/12/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/12/2015 đến 16h ngày 31/12/2015

15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/12/2015 đến ngày 29/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status