Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn

Thông tin đấu giá/ IPO 17/04/2015    369

Chia sẻ

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CTCP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

 

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CTCP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

2.     Địa chỉ:

45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Điện thoại (ĐT cố định, ĐT Internet, ĐTDD, DV miễn cước người

gọi…); chuyển phát bưu chính (cung cấp các loại hình DV chuyển

phát nhanh hàng hóa, tài liệu..); sản xuất, kinh doanh và bảo hành

thiết bị bưu chính viễn thông;…

4.     Vốn điều lệ:

1.203.917.290.000 đồng (Một nghìn hai trăm linh ba tỷ chín trăm mười bẩy triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng)

 

5.     Giá khời điểm:

12.600 đồng

 

6.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

10.264.443 cổ phần

 

7.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

10.264.443 cổ phần

 

8.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

9.     Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 14/4/2015 đến 15h30 ngày 07/05/2015

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

 

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/05/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

11.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 14/05/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 15/5/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/5/2015

 

13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/05/2015 đến ngày 20/5/2015

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status