Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Cơ khí Hòn Gai – Vinacomin

Thông tin đấu giá/ IPO 17/08/2015    364

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÒN GAI – VINACOMIN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Cơ khí Hòn Gai- VinacominSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Cơ khí Hòn Gai- Vinacomin, như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÒN GAI – VINACOMIN

2.     Địa chỉ:

Số 108 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Thiết kế, chế tạo thiết bị mỏ, thiết bị nâng tải, thiết bị áp lực và các loại phụ tùng; Thiết kế, chế tạo thiết bị nghiền đập, sàng tuyển, vận tải cho công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu và xây dựng …

4.     Vốn điều lệ:

9.500.000.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

18.200 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

553.000 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

553.000 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 17/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 07/09/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cơ khí Hòn Gai- Vinacomin)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 10/09/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 14/09/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/09/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/09/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày  16/09/2015 đến ngày 21/09/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status