Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Bia Hà Nội – Nam Định

Thông tin đấu giá/ IPO 11/03/2015    406

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Bia Hà Nội – Nam Định,Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Bia Hà Nội – Nam Định  sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

 

2.     Địa chỉ:

 Số 5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, Tp Nam Định,

tỉnh Nam Định

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh các loại bia, cồn rượu và nước giải

khát; Sản xuất, chế biến và mua bán lương thực, thực phẩm;

Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch; …

 

4.     Vốn điều lệ:

 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng)

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

11.460 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

86.940 cổ phiếu

 

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

86.940 cổ phiếu

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 03/03/2015 đến 15h30 ngày 23/03/2015

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Bia Hà Nội – Nam Định

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/03/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 30/03/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 31/03/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/04/2015

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 06/04/2015

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status