Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 17/12/2014    265

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THỜI TRANG HÀ NỘI

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà NộiSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội

 

2.     Địa chỉ:

Số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất sản phẩm may mặc, kinh doanh thương mại – dịch vụ nội địa và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu…

 

4.     Vốn điều lệ:

100.000.000.000 ( Một trăm tỷ đồng.)

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

11.300 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

2.199.000 cổ phần

 

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

2.199.000 cổ phần

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 12/12/2014 đến ngày 31/12/2014 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30-15h30)

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Thương mại Thời trang Hà Nội

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 07/01/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8h30 phút ngày 09/01/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/01/2015 đến 16h00 ngày 19/01/2015

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/01/2015 đến ngày 16/01/2015

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status