Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng KCN Thái Nguyên

Thông tin đấu giá/ IPO 12/11/2015    346

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

 

2.     Địa chỉ:

Tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải, duy trì trạm đèn và hệ thống đèn chiếu sáng đường trong khu công nghiệp; Sản xuất và cung cấp, Khai thác và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất;  Đầu tư, kinh doanh vơ sở hạ tầng khu công nghiệp …

4.     Vốn điều lệ:

300.000.000.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

15.927.143 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

15.927.143 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian:  Từ ngày 12/11/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 02/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/12/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

       Thời gian: 8h30p ngày 09/12/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/12/2015 đến 16h ngày 18/12/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/12/2015 đến ngày 16/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status