Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV In Tài chính

Thông tin đấu giá/ IPO 29/09/2015    247

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV IN TÀI CHÍNH

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV In Tài ChínhSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV In Tài Chính như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV IN TÀI CHÍNH

 

2.     Địa chỉ:

24/115 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

 In ấn và các dịch vụ liên quan đến in 

4.     Vốn điều lệ:

200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khởi điểm:

10.000 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

9.448.300 cổ phần

 

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

9.448.300 cổ phần

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian:  Từ ngày 29/09/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV In Tài Chính)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/10/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 26/10/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/11/2015

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/10/2015 đến ngày 02/11/2015

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status