Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 11/03/2015    370

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ – XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CT TNHH MTV Dịch Vụ – Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hà Nội ,Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CT TNHH MTV Dịch Vụ – Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hà Nội như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CT TNHH MTV Dịch Vụ – Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hà Nội

 

2.     Địa chỉ:

 Số 210 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận

 Thanh Xuân, Hà Nội

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

: Kinh danh nhà hàng, ăn uống, khách sạn và kinh

 doanh thương mại tổng hợp, Kinh doanh Xuất nhập

 khẩu Nông sản thực phẩm và hàng hóa thiết yếu phục

 vụ nhu cầu sản xuất; Kinh doanh bất động sản quyền

 sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi

thuê;…

 

4.     Vốn điều lệ:

 40.000.000.000 VND ( Bốn mươi tỷ đồng)

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

10.000 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

2.557.200 cổ phiếu

 

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

1.960.000 cổ phiếu

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 04/03/2015 đến 15h30 ngày 24/03/2015

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của CT TNHH MTV Dịch Vụ – Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hà Nội

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 31/03/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 01/04/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/04/2015

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/04/2015 đến ngày 07/04/2015

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status