Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 17/04/2015    249

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

 

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Địa chính Hà NộiSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

2.     Địa chỉ:

Số 9B Đ. Nguyên Hồng, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động đo đạc bản đồ; Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian…

4.     Vốn điều lệ:

28.800.000.000 đồng  (Hai mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng.)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

10.000 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.048.600 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

1.048.600 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 17/4/2015  đến 15giờ 30 phút ngày 12/5/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 15/5/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 19/05/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 20/5/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/5/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/5/2015 đến ngày 26/5/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status