Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Trường An

Thông tin đấu giá/ IPO 21/05/2015    517

Chia sẻ

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG AN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Xây lắp Bưu điệnSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Xây lắp Bưu điện như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường An

2.     Địa chỉ:

Số 33 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng công nghiệp và dân dụng; Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng các công trình thủy lợi, đường dây, trạm điện; Dò mìn, xử lý bom mìn; Đầu tư kinh doanh bất động sản…

4.     Vốn điều lệ:

145.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

10.000 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

4.809.100 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

4.809.100 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 21/5/2015 đến 15giờ 30 phút ngày 10/6/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường An)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 15/6/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 ngày 17/06/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/6/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/6/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/6/2015 đến ngày 24/6/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status