Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 02/06/2015    263

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc GiangSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang như sau:

1.      Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG

2.      Địa chỉ:

Số 386, Đ.Xương Giang, P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, T. Bắc Giang

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất và Kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết đóng chai; Tư vấn thiết kế các côngh trình cấp thoát nước; Xây dựng các công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kv, công trình dân dụng, công nghiệp đến nhóm B,…

4.      Vốn điều lệ:

244.008.000.000 đồng

5.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.      Giá khời điểm:

10.000 đồng

7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá:

3.700.000 cổ phần

8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

3.700.000 cổ phần

9.      Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 02/06/2015 đến 15giờ 30 phút ngày 22/06/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 25/06/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 29/06/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/06/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/07/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 06/07/2015

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status