Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An

Thông tin đấu giá/ IPO 27/11/2015    226

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC NGHỆ AN    

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của  Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An,  như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC NGHỆ AN

2.     Địa chỉ:

Số 32 Phan Đăng Lưu, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh nước sạch cung cấp cho các đối tượng sử dụng là người dân,các tổ chức hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ; Lắp đặt, sửa chữa đường ống, đồng hồ và các sản phẩm cơ khí thiết bị chuyên dùng cho ngành nước….

4.     Vốn điều lệ:

295.622.076.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

5.902.541 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

5.902.541 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian:  Từ 8h30 ngày 26/11/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12H; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/12/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

       Thời gian:9h30 ngày 23/12/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/12/2015 đến 16h ngày 31/12/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/12/2015 đến ngày 30/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status