Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH DAP – VINACHEM

Thông tin đấu giá/ IPO 15/10/2014    271

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH DAP – VINACHEM

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEMSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEM như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV DAP – VINACHEM

 

2.     Địa chỉ:

 Lô GI – 7, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

 Sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất vô cơ;

 

4.     Vốn điều lệ:

 1.461.099.000.000(Một ngàn bốn trăm sáu mươi mốt tỷ không trăm chín mươi chín triệu đồng.)

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

10.000 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

30.208.279 cổ phiếu

 

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

30.208.279 cổ phiếu

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 06/10/2014 đến ngày 24/10/2014 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30-15h30)

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEM

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/10/2014

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 31/10/2014

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 03/11/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2014

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/11/2014 đến ngày 07/11/2014

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status