Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty tài chính cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 13/11/2014    245

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

 

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lựcSở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Tài chính CP  Điện lực như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

2.     Địa chỉ: Tầng 6&7 Tòa nhà 434 Trần Khát Trân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:   Huy động vốn; Thu xếp vốn và quản lý vốn; Tín dụng doanh nghiệp và cá nhân; Đầu tư và hợp tác đầu tư; Tư vấn tài chính hữu ích; Bảo lãnh hỗ trợ kinh doanh; Nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư; Kinh doanh ngoại hối; Cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt…

4.     Vốn điều lệ:                                                      2.500.000.000.000 đồng

5.     Mệnh giá    :                                                      10.000 đồng/ cổ phần

6.     Giá khởi điểm  :                                                10.100 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                                62.500.000 cổ phần

8.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

9.     Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     – Thời gian:
08h30 ngày 10/11/2014 đến 15h30 ngày 28/11/2014
     – Địa điểm:
Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 16h00 ngày 03/12/2014
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

11.  Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 08h30 ngày 05/12/2014
     – Địa điểm:
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 08/12/2014 đến  ngày 15/12/2014

13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ  ngày 09/12/2014 đến  ngày 12/12/2014

 

Trân trọng thông báo


 

 

DMCA.com Protection Status