Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Điện máy Kỹ thuật Công nghệ

Thông tin đấu giá/ IPO 03/06/2015    233

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Điện máy Kỹ thuật Công nghệ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Điện máy Kỹ thuật Công nghệ như sau:

1. Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

2. Địa chỉ:

Số 374 Ngũ hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

3. Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh sản phẩm điện máy, điện tử, máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính, đồng hồ, điện thoại, máy fax, thiết bị hữu tuyến, vô tuyến viễn thông; Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, phương tiện vận tải, động cơ và phụ tùng ô tô, xe máy, phương tiện vận tải,…

4. Vốn điều lệ:

28.341.390.000 đồng

5. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6. Giá khời điểm:

8.500 đồng

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá:

2.183.439 cổ phần

8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

1.388.700 cổ phần

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian: Từ ngày 03/06/2015 đến 15giờ 30 phút ngày 23/06/2015

Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện máy Kỹ thuật Công nghệ)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 26/06/2015

Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm đầu giá:

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 30/06/2015

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/07/2015

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/07/2015 đến ngày 07/07/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status