Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cao su Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 18/05/2015    250

Chia sẻ

  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

 

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Cao su Hà NộiSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Cao su Hà Nội như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

2.     Địa chỉ:

Tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động đo đạc bản đồ; Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian…

4.     Vốn điều lệ:

26.500.000.000 đồng  (Hai mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng.)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

17.600 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

2.301.530 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

1.298.500 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 15/05/2014 đến 15giờ 30 phút ngày 05/06/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cao su Hà Nội do Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình sở hữu

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/06/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 14h00 ngày 12/06/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/06/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/06/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/06/2015 đến ngày 19/06/2015

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status