Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần chi nhánh Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm

Thông tin đấu giá/ IPO 10/12/2015    236

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm,  như sau:

1. Tổ chức phát hành: CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

2. Địa chỉ: Số 211, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

3. Ngành nghề kinh doanh: Duy trì vệ sinh; Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước và duy trì, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng địa bàn huyện Gia Lâm

4. Vốn điều lệ: 76.000.000.000 đồng

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.010.300 cổ phần

8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 2.010.300 cổ phần

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian:  Từ 8h30 ngày 10/12/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12H; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/01/2016

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian:8h30 ngày 07/01/2016

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/01/2016 đến 16h ngày 18/01/2016

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 14/01/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status