Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương

Thông tin đấu giá/ IPO 24/09/2015    388

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ươngSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG

2.     Địa chỉ:

Ngõ 1194 Đường Láng, P. Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Cấp cứu, khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên ngành giao thông vận tải và nhân dân

4.     Vốn điều lệ:

168,000,000,000 (Một trăm sáu mươi tám nghìn tỷ đồng.)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

10.000 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

4.952.000 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

4.952.000 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 24/09/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/10/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: : Tại các đại lý Đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất vào 16h00 ngày 19/10/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21/10/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 30/10/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 28/10/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status