Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá chào bán ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Thông tin đấu giá/ IPO 24/11/2016    232

Chia sẻ

 1. Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
 2. Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
 3. Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn;….
 4. Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 6. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.261.941 cổ phần
 8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 9. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.
 10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  – Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2016
  – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)
 11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  – Thời gian: Chậm nhất trước 15 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2016
  – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 12. Thời gian và địa điểm đấu giá:
  – Thời gian 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2016
  – Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/12/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/12/2016
 14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 26/12/2016 đến ngày 28/12/2016

 

Trân trọng thông báo

File đính kèm :

Các file khác: vui lòng tham khảo tại HOSE: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=025c9748-f0db-45bc-bb37-6085451d5513&rid=395323811

 

DMCA.com Protection Status