Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 19/04/2018    434

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu quyền mua cổ phần: Bộ Giao thông Vận tải
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
3.      Địa chỉ: Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hàng không
5.      Vốn điều lệ: 12.275.337.780.000 đồng
6.      Giá khởi điểm: 6.026 đồng/quyền mua
7.      Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 371.533.127 quyền mua
8.      Số lượng quyền mua người nước ngoài được phép mua: 371.533.127 quyền mua

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/04/2018 đến 15h30 ngày 15/05/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/05/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 22/05/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12.  Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: Từ ngày 23/05/2018 đến 16 giờ ngày 01/06/2018
13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2018 đến ngày 29/05/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Tổng công ty Hàng Không VN – CTCP do Bộ Giao thông vận tải sở hữu

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status