Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 08/03/2019    343

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội
3.      Địa chỉ: Số 26 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê mặt bằng, kinh doanh băng đĩa, sản xuất phim
5.      Vốn điều lệ: 31.520.000.000 đồng
6.      Giá khởi điểm: 700 đồng/quyền mua
7.      Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 1.848.000 quyền mua
8.      Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 1.848.000 quyền mua

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian: Từ 8h30 ngày 06/03/2019 đến 15h30 ngày 21/03/2019 Sáng từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/03/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

11.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 28/03/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/03/2019 đến 16 giờ ngày 04/04/2019
13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/04/2019

Tài liệu hướng dẫn:Hướng dẫn tham gia đấ giá CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ HỮU

Tài liệu tham khảo:http://Tại đây

Mẫu đơn đăng ký:Cac mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status