Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Tổng Công ty Viglacera – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 29/06/2016    310

Chia sẻ

1.      Tổ chức phát hành: Tổng công ty Viglacera – CTCP
2.      Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản; …
4.      Vốn điều lệ: 2.645.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 30.000.000 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 30.000.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08h30’ ngày 28/06/2016 đến 15h30’ ngày 21/07/2016

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera – CTCP)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00’ ngày 26/07/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30’ ngày 28/07/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/07/2016 đến 16h00’ ngày 06/08/2016
14.  .  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 04/08/2016

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

Huong dan tham gia dau gia

Tài liệu khác vui lòng tham khảo tại đây

 

DMCA.com Protection Status