Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Thông tin đấu giá/ IPO 29/03/2019    521

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên
2.      Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hứng Yên, tỉnh Hưng Yên
3.      Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Chi tiết: Quản lý và làm vệ sinh môi trường; Quản lý, chăm sóc duy trì vườn hoa, công viên cây xanh)
4.      Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 151.113.720.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 18.777 đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.964.471 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.964.471 cổ phần
9.      Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 26/04/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ ngày 11/05/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019

Tài liệu hướng dẫn:Hướng dẫn tham gia đấu giá

Tài liệu tham khảo:Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status