Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 18/05/2021    715

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV
2.      Địa chỉ: Phố Hồng Than, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh
3.      Ngành nghề kinh doanh: Phân công, dẫn tàu hoa tiêu
4.      Vốn điều lệ: 20.220.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá: Đấu giá
6.      Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)
7.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8.      Giá khởi điểm: 15.550 đồng/cổ phần
9.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 404.400 cổ phần
10.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 404.400 cổ phần
11.  Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
12.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày  17/05/2021 đến 15h30 ngày 10/06/2021 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

13.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 15/06/2021

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

14.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 17/06/2021

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

15.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/06/2021 đến 16 giờ ngày 25/06/2021
16.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021

Tài liệu hướng dẫn:TẠI ĐÂY

Tài liệu tham khảo:TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status