Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 11/11/2020    491

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
3.      Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Mình, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông …
5.      Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 46.600 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.746.801 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.746.801 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 11/11/2020 đến 15h30 ngày 30/11/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 03/12/2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 14h00 ngày 07/12/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 11/12/2020

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Tài liệu tham khảo: TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status