Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 21/09/2018    317

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
3.      Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn …
5.      Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 19.641 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 53.400.000 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/09/2018 đến 15h30 ngày 08/10/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15h30 ngày 15/10/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/10/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá NH TMCP Quân đội do NH TMCP Ngoại thương sở hữu

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status