Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương do Công ty Cổ phần điện tử Biên Hòa sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 12/12/2019    454

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương do Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

2.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương

3.      Địa chỉ:

2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4.      Vốn điều lệ:

3.080.000.000.000 đồng

5.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

6.      Giá khởi điểm:

20.204 đồng/cổ phần

7.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

1.498.680 cổ phần

8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

1.498.680 cổ phần

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 02/01/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 08/01/2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày  10/01/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 

Từ ngày 10/01/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/01/2020

13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 

Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 20/01/2020

Hướng dẫn tham gia đấu giá xem TẠI ĐÂY

Mẫu tham gia đấu giá xem TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status