Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 09/08/2018    352

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
3.      Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn …
5.      Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 18.876 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.476.124 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/08/2018 đến 15h30 ngày 29/08/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 06/09/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ ngày 13/09/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia (1)

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status