Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP LILAMA 18 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 11/02/2019    645

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Lilama 18
3.      Địa chỉ: Số 9 – 19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, phường Nguyễn Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp …
5.      Vốn điều lệ thực góp: 93.886.820.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 42.350 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.408.730 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/02/2019 đến 15h30 ngày 01/03/2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 08/03/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/03/2019 đến 16 giờ ngày 15/03/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019

Tài liệu hướng dẫn:Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP LILAMA 18 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Mẫu đơn đăng ký: mau don tham du dau gia

Tài liệu tham khảo: tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status