Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP CẤP NƯỚC THÁI HÒA DO UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 22/01/2019    418

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Thái Hòa
3.      Địa chỉ: Số 15, khối Liên Thắng, phường Hòa HIếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
4.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa
5.      Vốn điều lệ: 55.074.020.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 11.400 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.425.502 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 5.425.502 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 25/02/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/02/2019 đến 16 giờ ngày 04/03/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/02/2019 đến ngày 04/03/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Cấp Nước Thái Hòa

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tham du dau gia_TH

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status