Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 29/07/2019    524

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
3.      Địa chỉ: Tầng 14, 15, & 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Huy động vốn; Nhận tiền gửi của tổ chức; …
5.      Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 13.480 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.750.000 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 18.750.000 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 26/07/2019 đến 15h30 ngày 16/08/2019

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 21/08/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày  23/08/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/08/2019 đến 16 giờ ngày 30/08/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá của CTCP Tư vấn xây dựng điện 4

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký:  Mẫu đơn ĐK Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status