Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 03/10/2018    330

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
3.      Địa chỉ: Khu 12 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ
4.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh xi măng; Clinker thương phẩm …
5.      Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.295.000 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.295.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/10/2018 đến 15h30 ngày 22/10/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 29/10/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/11/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 05/11/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status