Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP HẢI DƯƠNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 20/12/2018    474

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương
3.      Địa chỉ: Số 75 phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4.      Ngành nghề kinh doanh: Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác; Kinh doanh dịch vụ viễn thông …
5.      Vốn điều lệ: 14.130.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 692.370 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 692.370 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 20/12/2018 đến 15h30 ngày 10/01/2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/01/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian:  08h30 ngày 17/01/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/01/2019 đến 16 giờ ngày 24/01/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 24/01/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status