Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 27/11/2018    373

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc
3.      Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh bảng điện cao áp, trung áp, hạ áp, …
5.      Vốn điều lệ thực góp: 88.485.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 11.780 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.323.616 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.323.616 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 15h30 ngày 14/12/2018

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15h00 ngày 21/12/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/12/2018 đến 16 giờ ngày 28/12/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 28/12/2018

 

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Thiết bị điện Miền Bắc

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status