Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN DO TỔNG CT ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 13/05/2022    250

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên
3. Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
4. Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp
5. Vốn điều lệ: 140.833.570.000 đồng
6. Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8. Giá khởi điểm: 316.213.000.000 đồng/ lô cổ phần
9. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.919.957 cổ phần
10. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/05/2022 đến 16h00 ngày 01/06/2022 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 06/06/2022
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 09h ngày 08/06/2022
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/06/2022 đến 16 giờ ngày 14/06/2022
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/06/2022 đến ngày 15/06/2022

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn đăng ký

Tài liệu tham khảo: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia.html

Mẫu đơn đăng ký: Mẫu đơn

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status