Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 13/12/2019    520

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang

2.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

3.      Địa chỉ:

Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

4.      Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh nước sạch

5.      Vốn điều lệ thực:

181.494.460.000 đồng

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

19.071 đồng/cổ phần

8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

6.326.897 cổ phần

9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

6.326.897 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 13/12/2019 đến 15h30 ngày 31/12/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 07/01/2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h30 ngày  09/01/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 

Từ ngày 09/01/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/01/2020

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020

Hướng dẫn tham gia đấu giá xem TẠI ĐÂY

Mẫu tham gia đấu giá xem TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status