Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 18/01/2019    413

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
3.      Địa chỉ: Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích; Hoạt động xây lắp, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng, thiết bị dịch vụ về môi trường, điện, cây xanh, …
5.      Vốn điều lệ: 164.383.820.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.642 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.858.600 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.858.600 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/01/2019 đến 15h30 ngày 15/02/2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian:  08h30 ngày 22/02/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2019 đến 16 giờ ngày 01/03/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status