Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 69-2 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 08/11/2018    358

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2
3.      Địa chỉ: Số 26 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
4.      Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp
5.      Vốn điều lệ: 82.982.430.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 13.900 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.730.515 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 26/11/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/11/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 03/12/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/12/2018 đến 16 giờ ngày 10/12/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 11/12/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia (2)

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status