Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 08/11/2018    636

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
3.      Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
4.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Kinh doanh các sản phẩm bột giấy
5.      Vốn điều lệ: 73.450.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.130.050 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.130.050 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 23/11/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 30/11/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ ngày 07/12/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status