Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần EVN Quốc tế do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 08/07/2016    360

Chia sẻ

1.       Tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
2.      Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần EVN Quốc Tế
3.      Địa chỉ: Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
4.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác; quản lý dự án; …
5.      Vốn điều lệ: 366.771.459.148 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
7.      Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.880.000 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 2.880.000 cổ phần
10.      Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08h30’ ngày 04/07/2016 đến 15h30’ ngày 25/07/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần EVN Quốc Tế do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí  Việt Nam sở hữu)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00’ ngày 28/07/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30’ ngày 01/08/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2016 đến 16h00’ ngày 11/08/2016
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/08/2016 đến ngày 05/08/2016

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

Huong dan tham gia dau gia

Tài liệu khác vui lòng tham khảo tại đây

DMCA.com Protection Status