Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 15/03/2019    518

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
3.      Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
4.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, …
5.      Vốn điều lệ: 329.954.110.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần và bình quân giá tham chiếu 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu THN trên sàn UPCoM trước ngày công bố thông tin
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 11.050.000 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 11.050.000 cổ phần

10.        Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian: Từ 8h00 ngày 08/03/2019 đến 15h30 ngày 27/03/2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.        Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.        Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 03/04/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13.        Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/04/2019 đến 16 giờ ngày 10/04/2019
14.        Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/04/2019 đến ngày 10/04/2019

Tài liệu hướng dẫn:Hướng dẫn tham gia đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ HỮU

Tài liệu tham khảo: http://Tại đây

Mẫu đơn đăng ký:Cac mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status