Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 15/01/2020    491

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

2.      Tên doanh nghiệp đáu giá:

Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên

3.      Địa chỉ:

Tổ dân phố 1, P. Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

4.      Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh nước sạch, ….

5.      Vốn điều lệ:

393.201.000.000 đồng

6.      Hình thức đấu giá:

Đấu giá

7.      Tính chất phiên:

Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

8.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

9.      Giá khởi điểm:

10.700 đồng/cổ phần

10.  Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

19.036.826 cổ phần

11.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

19.036.826 cổ phần

12.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 13/01/2020 đến 15h30 ngày 04/02/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

13.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 07/02/2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

14.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày  11/02/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

15.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 

Từ ngày 11/02/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/02/2020

16.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 

Từ ngày 12/02/2020 đến ngày 17/02/2020

 

Trân trọng thông báo!

Hướng dẫn tham gia đấu giá: 1. Hướng dẫn tham gia đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu

Mẫu tham gia đấu giá: Mau tham du dau gia Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sở hữu

Thông tin chi tiết: Tại đây

 

DMCA.com Protection Status