Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 25/01/2019    388

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Lilama 69-3
3.      Địa chỉ: Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4.      Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
5.      Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 19.650 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.518.454 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

1        Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/01/2019 đến 15h30 ngày 19/02/2019 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

2        Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

3        Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 26/02/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

4        Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/02/2019 đến 16 giờ ngày 05/03/2019
5        Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 05/03/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký:  Mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status