Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đăng ký đấu giá cp của CTCP ĐTPT hạ tầng và đô thị Đường sắt

Thông tin đấu giá/ IPO 23/02/2016    221

Chia sẻ

1.      Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ ĐƯỜNG SẮT
2.      Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà số 9 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Vận tải đường sắt; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; …
4.      Vốn điều lệ: 39.599.000.000 đồng  (Ba mươi chín tỷ năm trăm chín mươi chín triệu đồng.)
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.100 đồng
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.000.000 cổ phần
8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.000.000 cổ phần
9.      Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 22/02/2016 đến 15h30’ ngày 14/03/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị đường sắt )

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/03/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21/03/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 22/03/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/03/2016
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/03/2016 đến ngày 28/03/2016

 

DMCA.com Protection Status