Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT : Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần Tổng công ty 36 – Công ty TNHH MTV

Thông tin đấu giá/ IPO 17/03/2016    217

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY 36 – CÔNG TY TNHH MTV

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty 36 – Công ty TNHH MTV, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty 36 – Công ty TNHH MTV như sau:

1.     Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY 36 – CÔNG TY TNHH MTV  
2.     Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di – phường Nam Đồng – quận Đống Đa – Hà Nội  
3.     Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, an ninh quốc phòng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Rà phá bom mìn…  
4.     Vốn điều lệ: 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng.)  
5.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  
6.     Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần  
7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.300.000 cổ phần  
8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 4.300.000 cổ phần  
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần  

10.   Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 17/03/2016 đến 15h30’ ngày 07/04/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty 36 – Công ty TNHH MTV)

11.   Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/04/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 

12.   Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 14/04/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 
13.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/04/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/04/2016  

14.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/04/2016 đến ngày 21/04/2016

 

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status