Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT : Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần CTTNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin

Thông tin đấu giá/ IPO 01/03/2016    217

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – VINACOMIN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin như sau:

1.    Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – VINACOMIN  
2.    Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội  
3.    Ngành nghề kinh doanh: Triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án nhà và hạ tầng; Kinh doanh vật tư thương mại phục vụ cho sản xuất và khai thác mỏ, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp….  
4.    Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng.)  
5.    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  
6.    Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần  
7.    Số cổ phần đưa ra đấu giá: 11.479.500 cổ phần  
8.    Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 11.479.500 cổ phần  
9.    Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần  

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 01/03/2016 đến 15h30’ ngày 22/03/2016

–       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – Vinacomin)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/03/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 29/03/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 
13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 30/03/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/04/2016  
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/03/2016 đến ngày 05/04/2016
DMCA.com Protection Status