Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT : Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần CTCP Sông Đà Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 08/03/2016    226

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty CP Sông Đà Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty CP Sông Đà Hà Nội như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI
2.     Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3.     Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng khu đô thị – khu công nghiệp, công trình thủy điện, thủy lợi …
4.     Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng.)
5.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.     Giá khởi điểm: 7.500 đồng/cổ phần
7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.200.000 cổ phần
8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 2.200.000 cổ phần
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.   Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 08/03/2016 đến 15h30’ ngày 29/03/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Sông Đà Hà Nội)

11.   Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.   Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 05/04/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/04/2016
14.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/04/2016 đến ngày 12/04/2016

 

DMCA.com Protection Status