Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT : Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần Công ty Cố phần Thủy điện Nho Quế 1

Thông tin đấu giá/ IPO 03/03/2016    218

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NHO QUẾ 1

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NHO QUẾ 1  
2.     Địa chỉ: Số 36 Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, Hà Giang  
3.     Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện  
4.     Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng.)  
5.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  
6.     Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần  
7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.427.000 cổ phần  
8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 2.427.000 cổ phần  
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần  

10.   Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 03/03/2016 đến 15h30’ ngày 24/03/2016

–       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1)

11.   Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 

12.   Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 31/03/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 
13.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 01/04/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/04/2016  
14.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 07/04/2016
DMCA.com Protection Status