Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

Thông tin đấu giá/ IPO 09/12/2015    201

Chia sẻ

1.    Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

2.    Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HồChí Minh

3.    Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tư vấn chứng khoán.

4.    Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

5.    Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

6.    Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

7.    Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.800.000 cổ phần

8.    Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.800.000 cổ phần

9.    Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: 08h00 ngày 10/12/2015 đến 16h00 ngày 28/12/2015

– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 04/01/2016

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 9h ngày 06/01/2016

– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/01/2016 đến ngày 18/01/2016

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ  ngày 11/01/2016 đến ngày 13/01/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status