Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 12/03/2020    360

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đáu giá bán cổ phần của Công ty Cổ Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

2.      Tên doanh nghiệp chào bán:

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

3.      Địa chỉ:

Số 72 Phạn Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

4.      Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất pin ….

5.      Vốn điều lệ:

72.539.110.000 đồng

6.      Hình thức đấu giá:

Chào giá cạnh tranh

7.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

8.      Giá khởi điểm:

29.700 đồng/cổ phần

9.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

144.533 cổ phần

10.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 11/03/2020 đến 15h30 ngày 25/03/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 30/03/2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h30 ngày  01/04/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 

Từ ngày 01/04/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/04/2020

15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 

Từ ngày 03/04/2020 đến ngày 07/04/2020

Hướng dẫn tham gia đấu giá: 1Hướng dẫn tham gia đấu giá của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoán Hóa chất Việt Nam sở hữu

Mẫu tham gia đấu giá: 3. Mau tham du dau gia

Thông tin chi tiết: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status